VCA basis | VOL opleiding

De VCA basisopleiding bestaat uit kennis over onder meer de wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen en het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen. De VCA VOL opleiding is bedoeld voor leidinggevenden in een risicovolle werksituatie.

Onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn:

  • risico’s en ongevallen
  • gevaarlijke stoffen
  • machines en gereedschappen
  • Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM’s)

De VCA opleiding is een theoretische opleiding waarvoor de cursist een opleidingboek krijgt uitgereikt. Dit boek dient thuis gelezen te worden als voorbereiding op het examen. Tijdens de opleiding worden de kernpunten besproken en toegelicht. Ook wordt geoefend met proefexamens.

Duur en locatie
De opleiding omvat 12 lesuren. De lessen kunnen worden verdeeld in 2 lesdagen of in 3 dagdelen van 4 uur. De opleiding vindt plaats op een door u aangegeven locatie. Dit kan bijvoorbeeld uw kantoor zijn of een werklocatie.

Examen en diplomering
Het examen wordt digitaal afgenomen door het examenbureau. Men krijgt 40 vragen voorgelegd, waarbij minimaal 28 vragen goed beantwoord dienen te zijn. Het examen vindt plaats op een locatie in uw directe omgeving.

Kosten
De kosten voor de opleiding bedragen € 200 per persoon bij een groepsgrootte vanaf 7 personen. Genoemd bedrag is inclusief lesmateriaal en exclusief examenkosten, btw en reiskosten. De kosten voor het examen bedragen € 60 per persoon.