Opleiding DKS (Dagelijks Kontrole Systeem)

Dit kwaliteit beheerssysteem dat ontwikkeld is door VSR (Vereniging Schoonmaak Research), is bedoeld om het proces rondom de schoonmaak makkelijker te kunnen beheersen en daardoor de kwaliteit te verbeteren. Het meetinstrument is bestemd om te worden gebruikt door de leidinggevende.

Bij regulier en consequent gebruik wordt op een eenvoudige manier duidelijk wat de sterke punten zijn van een medewerker, maar ook verbeterpunten worden makkelijk herkenbaar. Zo komt bijvoorbeeld naar voren dat een medewerker vaak een bepaald onderdeel vergeet schoon te maken, een schoonmaakmethode niet beheerst, of het periodieke werk niet goed inplant.

Door dit keer op keer te bespreken met de medewerker, de goede punten te complimenteren, de fouten te laten herstellen en indien nodig bij te sturen door bijvoorbeeld her-instructie kan de leidinggevende werken aan kwaliteitsverbetering. Door het bijhouden van een voortgangsregistratie, ziet de leidinggevende of er verbetering optreedt. Deze voortgangsregistratie kan eventueel bespreekpunt zijn in het jaargesprek/functioneringsgesprek van de medewerker.

De opleiding DKS omvat 2 dagdelen en vindt plaats op een door u aangegeven locatie. Het eerste dagdeel wordt de theorie behandeld. Het tweede dagdeel is een ‘training-on-the-job’.

Vooropleiding
Om met succes deel te nemen aan de opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist. De opleiding is specifiek bedoeld voor de leidinggevende die belast is met het beheersen van het schoonmaakproces.

Diploma
De cursist ontvangt, na een voldoende gemaakte eindtoets, het diploma DKS.

Kosten
De opleidingkosten bedragen € 400 per deelnemer*.

*Genoemde opleidingkosten zijn gebaseerd op individuele deelname. Bij meer dan 2 cursisten geldt een aangepast tarief.