Nederlandse taal op het werk

Tijdens de opleiding ‘Nederlandse taal op het werk’ wordt vooral gewerkt aan de spreekvaardigheid en luistervaardigheid van de cursist met betrekking tot het werk. De opleiding is bedoeld voor medewerkers die beperkt Nederlands spreken en begrijpen.

De opleiding is op 2 niveaus te volgen: vanaf de beginfase tot aan niveau A2 (beginners) en vanaf niveau A2 tot niveau B1 (gevorderden).

Om het beginniveau en leerbaarheid van de kandidaat vast te stellen wordt een intake-toets afgenomen.

Tijdens de opleiding komt onder andere aan de orde:

  • communicatie met de leidinggevende, zoals werkinstructies, verlof aanvragen voor vakantie of ziekte, functioneringsgesprek, etc.
  • communicatie met collega’s, zoals werkverdeling
  • communicatie met de klant/opdrachtgever, zoals omgaan met verzoeken/ klachten
  • woordenschat met betrekking tot het werk

Daarnaast wordt aandacht besteed aan eenvoudige lees- en schrijfvaardigheden:

  • werkprogramma lezen
  • pictogrammen herkennen
  • producten herkennen
  • tijdsregistratielijsten invullen
  • rooster lezen
  • logboek invullen

Duur en locatie
De duur van de opleiding is afhankelijk van het aantal cursisten en varieert tussen 24 en 100 lesuren. De lessen vinden wekelijks plaats op een door u aangegeven locatie. De dagdelen worden in onderling overleg bepaald.

De eindtoets
Aan het einde van het traject wordt een eindtoets afgenomen. De eindtoets bepaalt in welke mate de taalvaardigheid van de kandidaat is toegenomen. De kandidaat ontvangt een Certificaat voor het behaalde niveau.

Meer informatie
Wilt u de mogelijkheden weten voor een cursus binnen uw bedrijf en/ of een op maat gemaakte offerte ontvangen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.