Nederlandse taal op het werk

Tijdens de opleiding ‘Nederlandse taal op het werk’ wordt vooral gewerkt aan de spreekvaardigheid en luistervaardigheid van de cursist met betrekking tot het werk. De opleiding is bedoeld voor medewerkers die beperkt Nederlands spreken en begrijpen en wordt verzorgd door docenten die in het bezit zijn van een Nt2-licentie (bevoegd in het doceren van de Nederlandse taal aan anderstaligen).

De opleiding is op diverse niveaus te volgen en kan individueel of groepsgewijs gevolgd worden. Om het beginniveau en leerbaarheid van de kandidaat vast te stellen wordt een intake-toets afgenomen.

Onze docenten zijn thuis in het jargon van de schoonmaakbranche en goed op de hoogte van wat zich op de schoonmaak-werkvloer afspeelt. De lessen en het lesmateriaal zijn dan ook maximaal afgestemd op de dagelijkse werkpraktijk van de deelnemers. Tijdens de opleiding komt onder andere aan de orde:

  • communicatie met de leidinggevende, zoals werkinstructies, verlof aanvragen voor vakantie of ziekte, functioneringsgesprek, etc.
  • communicatie met collega’s, zoals werkverdeling
  • communicatie met de klant/opdrachtgever, zoals omgaan met verzoeken/ klachten
  • woordenschat met betrekking tot het werk

Daarnaast wordt aandacht besteed aan eenvoudige lees- en schrijfvaardigheden:

  • werkprogramma lezen
  • pictogrammen herkennen
  • producten herkennen
  • tijdsregistratielijsten invullen
  • rooster lezen
  • logboek invullen

Duur en locatie
De duur van de opleiding is afhankelijk van het aantal cursisten en varieert tussen 24 en 100 lesuren. De lessen vinden wekelijks plaats op een door u aangegeven locatie. De dagdelen worden in onderling overleg bepaald.

De eindtoets
Aan het einde van het traject wordt een eindtoets afgenomen. De eindtoets bepaalt in welke mate de taalvaardigheid van de kandidaat is toegenomen. De kandidaat ontvangt een Certificaat voor het behaalde niveau.

Subsidie
Voor het volgen van de opleiding Nederlandse taal op het werk zijn in veel gevallen subsidies beschikbaar waardoor de opleidingskosten nihil zijn. Graag informeren wij u over de mogelijkheden en verzorgen wij de subsidie-aanvraag voor u. Kan gebruik worden gemaakt van de subsidie-regeling van de RAS, dan ontvangt u zelfs een vergoeding voor de verleturen. Dit maakt het volgen van de opleiding nog eens extra aantrekkelijk!

Meer informatie
Wilt u de mogelijkheden weten voor een cursus binnen uw bedrijf en/ of een op maat gemaakte offerte ontvangen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.