De Basis(vak)opleiding algemene schoonmaak is een echte ‘doe’-opleiding van in totaal 18 lesuren die over meerdere dagen worden verdeeld. De opleiding vindt plaats in het bedrijf van de opdrachtgever of op één van de werklocaties. De cursisten leren de schoonmaakmethoden praktisch, veilig en ergonomisch verantwoord uit te voeren. Tijdens de opleiding wordt gebruikgemaakt van microvezelmaterialen.

Vooropleiding
Om met succes deel te nemen aan de opleiding is geen vooropleiding vereist. Wel dient de cursist Nederlands te begrijpen en te spreken op minimaal A2-niveau.

Zuiver-Opleidingen-1

Examen
Het examen Basis(vak)opleiding algemene schoonmaak wordt afgenomen door het RAS-Examenbureau (RAS = Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche). Het is een praktijkexamen waarbij ook een aantal mondelingen theorievragen worden gesteld.

Zuiver meldt de cursisten aan bij het RAS-Examenbureau. Het examen wordt in de meeste gevallen op de leslocatie afgenomen. Na het behalen van het examen ontvangt de cursist het (landelijk erkende) diploma van de Basis(vak)opleiding algemene schoonmaak.

Kosten
De kosten bedragen € 300 per deelnemer. Het lesmateriaal en het RAS-examen zijn hierbij inbegrepen.

Indien uw bedrijf in aanmerking komt voor een bijdrage in de opleidingskosten door de RAS, dan ontvangt u per geslaagde kandidaat een vergoeding van € 410. Niet alleen de opleidingskosten worden vergoed, maar ook voor een groot deel de verletkosten.

Aanbevolen aanvullende modulen
Het is mogelijk de Basis(vak)opleiding algemene achoonmaak uit te breiden met de aanvullende modulen die hieronder zijn uitgewerkt. Deze modules zijn niet verplicht maar ze worden wel aanbevolen door de RAS.

Hoewel steeds vaker wordt schoongemaakt met behulp van microvezelmaterialen, komt de traditionele werkmethode nog regelmatig voor. Omdat in de Basis(vak)opleiding algemene schoonmaak alleen het werken met microvezelmaterialen wordt behandeld, biedt Zuiver de aanvullende module traditioneel schoonmaken aan. De cursisten zijn, na het volgen van deze opleiding, in staat om volgens beide methoden te werken.

De aanvullende module traditioneel schoonmaken omvat 6 lesuren.

Vooropleiding
Om met succes deel te nemen aan de opleiding is geen vooropleiding vereist. Wel dient de cursist Nederlands te begrijpen en te spreken op minimaal A2-niveau.

Zuiver-Traditioneel-Schoonmaken

Examen
Het examen Basis(vak)opleiding algemene schoonmaak + Module Traditioneel Schoonmaken wordt afgenomen door het RAS-Examenbureau. Het is een praktijkexamen waarbij ook mondeling een aantal theorievragen worden gesteld.

Zuiver meldt de cursisten aan bij het RAS-Examenbureau. Het examen wordt in de meeste gevallen op de leslocatie afgenomen. Na het behalen van het examen ontvangt de cursist het (landelijk erkende) diploma van de Basis(vak)opleiding algemene schoonmaak en de module traditioneel schoonmaken.

Kosten
De opleidingkosten bedragen € 100 per deelnemer. Het lesmateriaal en het RAS-examen zijn hierbij inbegrepen.

Mogelijke vergoeding door de RAS
Indien uw bedrijf in aanmerking komt voor een bijdrage in de opleidingskosten door de RAS, dan ontvangt u voor de Basis(vak)opleiding algemene schoonmaak + module traditioneel schoonmaken per geslaagde kandidaat een vergoeding van € 410.

Deze module richt zich op praktische vaardigheden die nodig zijn bij het werken in een thuis-situatie. Aan de orde komen onder andere: het schoonmaken van een keuken, bedden opmaken en ramen wassen. Omdat de schoonmaker direct en langdurig contact heeft met de klant, wordt tevens ruime aandacht besteed aan communicatieve vaardigheden.

De aanvullende module particulieren omvat 6 lesuren.

Vooropleiding
Om met succes deel te nemen aan de opleiding is geen vooropleiding vereist. Wel dient de cursist Nederlands begrijpen en te spreken op minimaal A2-niveau.

Zuiver-Opleidingen

Examen
Het examen Basis(vak)opleiding algemene schoonmaak + module particulieren wordt afgenomen door het RAS-Examenbureau. Het is een praktijkexamen waarbij ook mondeling een aantal theorievragen worden gesteld.

Zuiver meldt de cursisten aan bij het RAS-Examenbureau. Het examen wordt in de meeste gevallen op de leslocatie afgenomen. Na het behalen van het examen ontvangt de cursist het (landelijk erkende) diploma van de Basis(vak)opleiding algemene schoonmaak en de module particulieren.

Kosten
De opleidingkosten bedragen € 100 per deelnemer. Het lesmateriaal en het RAS-examen zijn hierbij inbegrepen.

Mogelijke vergoeding door de RAS
Indien uw bedrijf in aanmerking komt voor een bijdrage in de opleidingskosten door de RAS, dan ontvangt u voor de Basis(vak)opleiding algemene schoonmaak + module particulieren/thuiszorg per geslaagde kandidaat een vergoeding van € 560. Niet alleen de opleidingskosten worden dus vergoed, maar ook voor een groot deel de verletkosten.

Deze module is een aanvulling op de Basis(vak)opleiding algemene schoonmaak. Het richt zich op de praktische vaardigheden die nodig zijn bij het werken in een zorginstelling. Aan de orde komen onder andere: het schoonmaken van een cliëntenkamer, (persoonlijke) hygiëne, desinfectie, veilig omgaan met cytostatica en kruisbesmetting.

De aanvullende module gezondheidszorg omvat 6 lesuren.

Vooropleiding
Om met succes deel te nemen aan de opleiding is geen vooropleiding vereist. Wel dient de cursist Nederlands begrijpen en te spreken op minimaal A2-niveau.

Zuiver-gezondheidszorg

Examen
Het examen Basis(vak)opleiding algemene schoonmaak + module gezondheidszorg wordt afgenomen door het RAS-Examenbureau. Het is een praktijkexamen waarbij ook mondeling een aantal theorievragen worden gesteld.

Zuiver meldt de cursisten aan bij het RAS-Examenbureau. Het examen wordt in de meeste gevallen op de leslocatie afgenomen. Na het behalen van het examen ontvangt de cursist het diploma van de Basis(vak)opleiding algemene schoonmaak en de module gezondheidszorg.

Kosten
De opleidingkosten bedragen € 100 per deelnemer. Het lesmateriaal en het RAS-examen zijn hierbij inbegrepen.

Mogelijk vergoeding door de RAS
Indien uw bedrijf in aanmerking komt voor een bijdrage in de opleidingskosten door de RAS, dan ontvangt u voor de Basis(vak)opleiding algemene schoonmaak + module gezondheidszorg per geslaagde kandidaat een vergoeding van € 560. Niet alleen de opleidingskosten worden dus vergoed, maar ook voor een groot deel de verletkosten.

Deze module richt zich op praktische vaardigheden die nodig zijn bij het werken in een hotel. Aan de orde komen onder andere: bedden opmaken, beheer van linnengoed, klantvriendelijk werken, werken onder tijdsdruk.

De aanvullende module Hotel omvat 6 lesuren.

Vooropleiding  
Om met succes deel te nemen aan de opleiding is geen vooropleiding vereist. Wel dient de cursist Nederlands begrijpen en te spreken op minimaal A2-niveau.

Zuiver-opleidingen

Examen
Het examen Basis(vak)opleiding algemene schoonmaak + module hotel wordt afgenomen door het RAS-Examenbureau. Het is een praktijkexamen waarbij ook mondeling een aantal theorievragen worden gesteld.

Zuiver meldt de cursisten aan bij het RAS-Examenbureau. Het examen wordt in de meeste gevallen op de leslocatie afgenomen. Na het behalen van het examen ontvangt de cursist het (landelijk erkende) diploma van de Basis(vak)opleiding algemene schoonmaak en de module hotel.

Kosten
De opleidingkosten bedragen € 100 per deelnemer. Het lesmateriaal en het RAS-examen zijn hierbij inbegrepen.

Mogelijke vergoeding door de RAS
Indien uw bedrijf in aanmerking komt voor een bijdrage in de opleidingskosten door de RAS, dan ontvangt u voor de Basis(vak)opleiding algemene schoonmaak + module hotel per geslaagde kandidaat een vergoeding van € 560. Niet alleen de opleidingskosten worden dus vergoed, maar ook voor een groot deel de verletkosten.

Schoonmaken in recreatiebungalows kenmerkt zich door de grote tijdsdruk waaronder gewerkt wordt en de vervuilingsgraad die zeer wisselend is. Deze module richt zich op praktische vaardigheden die nodig zijn bij het werken in recreatiebungalows. Aan de orde komen onder andere: bedden opmaken, schoonmaken van een keuken, wassen van separatieglas, communicatieve vaardigheden.

De aanvullende module Recreatiebungalows omvat 6 lesuren.

Vooropleiding
Om met succes deel te nemen aan de opleiding is geen vooropleiding vereist. Wel dient de cursist Nederlands begrijpen en te spreken op minimaal A2-niveau.

Aanvullende module recreatiebungalows

Examen
Het examen Basis(vak)opleiding algemene schoonmaak + module recreatiebungalows wordt afgenomen door het RAS-Examenbureau. Het is een praktijkexamen waarbij ook mondeling een aantal theorievragen worden gesteld.

Zuiver meldt de cursisten aan bij het RAS-Examenbureau. Het examen wordt in de meeste gevallen op de leslocatie afgenomen. Na het behalen van het examen ontvangt de cursist het (landelijk erkende) diploma van de Basis(vak)opleiding algemene schoonmaak en de module recreatiebungalows.

Kosten
De opleidingkosten bedragen € 100 per deelnemer. Het lesmateriaal en het RAS-examen zijn hierbij inbegrepen.

Mogelijke vergoeding door de RAS
Indien uw bedrijf in aanmerking komt voor een bijdrage in de opleidingskosten door de RAS, dan ontvangt u voor de Basis(vak)opleiding algemene schoonmaak + Module Recreatiebungalows per geslaagde kandidaat een vergoeding van € 560. Niet alleen de opleidingskosten worden dus vergoed, maar ook voor een groot deel de verletkosten.

In de klantbeleving valt grote winst te behalen door aandacht te besteden aan hospitality. In de module hospitality wordt de waaromvraag beantwoord en krijgen de cursisten praktische tools aangereikt die direct kunnen worden toegepast tijdens het schoonmaakwerk.

De aanvullende module hospitality omvat 6 lesuren.

Vooropleiding
Om met succes deel te nemen aan de opleiding is geen vooropleiding vereist. Wel dient de cursist Nederlands te begrijpen en te spreken op minimaal A2-niveau.

Klantgericht-werken

Examen
Het examen Basis(vak)opleiding algemene schoonmaak wordt afgenomen door het RAS-Examenbureau. Het is een praktijkexamen waarbij ook mondeling een aantal theorievragen worden gesteld. De module hospitality wordt niet afgerond met een examen.

Zuiver meldt de cursisten aan bij het RAS-Examenbureau. Het examen Basis(vak)opleiding algemene schoonmaak wordt in de meeste gevallen op de leslocatie afgenomen. Na het behalen van het examen ontvangt de cursist het diploma van de Basis(vak)opleiding algemene schoonmaak van het RAS. Voor de module hospitality ontvangt de cursist een certificaat van deelname van Zuiver.

Kosten
De opleidingskosten bedragen € 100 per deelnemer. Het lesmateriaal en het RAS-examen zijn hierbij inbegrepen.

Mogelijke vergoeding door de RAS
Indien uw bedrijf in aanmerking komt voor een bijdrage in de opleidingskosten door de RAS, dan ontvangt u voor de Basisopleiding + Module hospitality per geslaagde kandidaat een vergoeding van € 410.